The IELTS Show – Speaking practice! Luyện nói IELTS tại nhà | Topic: Technology technology ielts speaking

by noithatSDFGH집에서 IELTS 말하기를 연습하고 싶지만 방법을 모르십니까? 걱정하지 마세요. 이 비디오가 당신을 위한 솔루션입니다. 앉아서 비디오를 재생하고 지시에 따라 Mr. 실제 시험처럼 바흐! 샘플 연설 영상 링크: 다음 브이로그도 많이 팔로우 부탁드립니다 😘 보고 싶으시다면 Mr. IELTS에 대해 무엇을 공유하고 있습니까? 아래에 의견을 보내주십시오! ———————————— 씨. Bach’s IELTS 점수 (12-12-2019) – 응시자 ID: 019878 🎯 전체: 8.0 👂🏻 듣기: 8.5 📑 독해: 8.5 💁‍♂️ 말하기: 8.0 ✍🏻 쓰기: 7.0 ✍🏻 쓰기: 7.5 – Facebook: TikTok ——————————- 내 채널을 구독하고 최신 업데이트를 받으려면 종을 울리세요. 구독하는 것을 잊지 마세요. 그리고 RING THE BELL을 통해 Mr.의 최신 IELTS 비디오를 팔로우하세요. 바흐, 얘들아! #IELTS #시험 #말하기

Images related to the topic technology ielts speaking

The IELTS Show - Speaking practice! Luyện nói IELTS tại nhà | Topic: Technology

The IELTS Show – Speaking practice! Luyện nói IELTS tại nhà | Topic: Technology

Search related to the topic The IELTS Show – Speaking practice! Luyện nói IELTS tại nhà | Topic: Technology

#IELTS #Show #Speaking #practice #Luyện #nói #IELTS #tại #nhà #Topic #Technology
The IELTS Show – Speaking practice! Luyện nói IELTS tại nhà | Topic: Technology
technology ielts speaking
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

See also  Only 10 Words | IELTS Vocab for Any Essay on TECHNOLOGY technology ielts speaking

Related Posts

3 comments

Yonie Babez 20/10/2021 - 6:46 PM

hay quá thầy ơi!

Reply
Suongmai pham 20/10/2021 - 6:46 PM

Cảm ơn Mr BÁCH. Cảm giác ko cô đon khi luyện speaking

Reply
Tạ Tùng Dương 20/10/2021 - 6:46 PM

Suýt comment đầu ạ

Reply

Leave a Comment